รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี วางแผนธุรกิจเพื่อกู้ธนาคาร

โครงการอบรมบัญชีครัวเรือนและบัญชีธุรกิจ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

 

ประมวลภาพถ่ายวันจัดการอบรม

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้

 

>>>> คลิ๊กชมรูปเพิ่มเติม <<<<

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

        ปณัฐติยาการบัญชี เริ่มต้นจาก การเรียนบัญชีของผมแล้วได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สมัยอนุปริญญา ซึ่งเกิดจากความบากบั่นพยายามเป็นอย่างมาก และ ได้ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมา ทำงานในองค์กรต่างๆ หลายองค์กร หลายธุรกิจ จึงทำให้รู้สึกอิ่มตัวกับการอยู่ในองค์กร จากพนักงาน สู่การเป็นผู้บริหารด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 10 ปี แนวทางการทำงานของผม คือ การเร่งเรียนรู้งานและ ถ่ายทอดงานลงไปหาพนักงาน ทำให้ได้ประสบการณ์ และ เห็นการเจริญก้าวหน้าของตัวเอง และ พนักงาน จึงคิดจะนำแนวทางนี้มาใช้ 

       เมื่อผมเปิดสำนักงานบัญชี เมื่อปี 2548 ผมได้นำแนวคิดนี้มาใช้กับลูกค้าของผม และ ผลที่ได้ คือ ลูกค้ามีความเข้าใจงานบัญชีมากขึ้น การวางแผนภาษีต่างๆ การถูกปรับจากหน่วยงานราชการลดลง จากนั้นผมได้มีการพัฒนางานต่างๆ จากการเป็นผู้ทำบัญชี เป็นผู้อบรมบัญชี เป็นผู้อบรมโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ให้กับบริษัทต่างๆ มากมาย เกือบทุกธุรกิจ ทั้งโรงแรม โรงงาน ก่อสร้าง ซื้อมาขายไป ตลอดจนทำเอกสารการกู้เงินจาก สถาบันการเงินด้วย ซึ่ง ปัจจุบัน ผมได้มีการทำเรื่องเงินกู้ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ได้เงินกู้จำนวนกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ และบริษัทแห่งนี้มีการวางแผนเพื่อจะดันตัวเองเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต ซึ่งผมถือว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญมาก สำหรับผม

      ปัจจุบัน เราได้มีการปรับเปลี่ยนจาก "สำนักงานบัญชี" เป็น "คลินิกธุรกิจ" เพื่อเปิดกว้างในการให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้นครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านเพิ่มขึ้นในอนาคต

 

 สมุห์ณัฐ  วันที่ 6 ตุลาคม 2559


วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการที่เป็นทางเลือกอันดับแรกในการดูแลธุรกิจของท่าน สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง

เป้าหมายและพันธกิจ

เป็นผู้ให้บริการด้านการบัญชี สอบบัญชี ภาษีอากร ระบบการควบคุมภายใน และบริการอื่น ๆ อย่างมีคุณภาพ ด้วยราคายุติธรรม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ของผู้ใช้บริการอย่างมั่นคงและสร้างความประทับใจในการบริการอย่างสูงสุด

นโยบายคุณภาพ

  1. ยึดมั่นจรรยาบรรณและรักษาความลับของลูกค้า
  2. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ

ประโยชน์จากการใช้บริการของบริษัท

  1. รายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี สะท้อนภาพการดำเนินธุรกิจ
  2. การเสียภาษีเป็นไปตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร ลดภาระภาษีจากเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม และสามารถบริหารภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  3. ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีคุณภาพ และระบบการควบคุมภายในที่ดี
  4. ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชี การจัดจ้างพนักงาน การพัฒนาความรู้ และสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง
  5. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ด้วยทีมงานที่เป็นมืออาชีพ

บริการให้คำปรึกษา

    ทางบริษัทสามารถให้คำปรึกษา ตามความพึงพอใจของลูกค้า

บริการด้านโปรแกรม

      เป็นตัวแทนขายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express และ อบรมการใช้งานโปรแกรม

 
 
กรมพัฒนาธุรกิจ กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สภาวิชาชีพบัญชี บริษัทเอ็กซ์เพรสกรุ๊ปจำกัด ชายารีสอร์ท KrabiBedSleep
Visitors: 157,051