โปรแกรม Express

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS

ห้างหุ้นส่วนปณัฐติยาการบัญชีและธุรกิจ เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

พร้อมทั้งการสอนใช้งานโปรแกรม จัดอบรมการใช้งานของโปรแกรม

สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ 084-1892077

 

 

 

โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสให้อะไรลูกค้า
 Express ได้รับการออกแบบมาตรงกับ Concept ที่ว่า "โปรแกรมบัญชีที่
ใช้ง่ายเพียงปลายนิ้ว" นั่นหมายถึง ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นนักบัญชี หรือจบสาขาใดมา
ก็จะสามารถใช้โปรแกรมเอ็กซ์เพรสได้อย่างแน่นอน ทั้งตัวโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่น
ค่อนข้างสูง โดยออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้า หรือบริการ  แม้ว่าในปัจจุบันจะมีโปรแกรมทางด้านบัญชีอยู่มากมาย  แต่ Express เน้นในเรื่องความง่ายและสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน รวมถึงข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 
สะดวก สวยงามและน่าใช้
-User Interface ที่ใช้งานง่ายมีความเป็นมิตรสูง
-เมนูการทำงานเข้าใจง่าย ไม่รกสายตา วางตำแหน่งหมวดหมู่ตามการใช้งานจริง
-มีความยืดหยุ่นสูง ผู้ใช้สามารถเพิ่มเมนู - ออกแบบเลขที่เอกสารได้เองตามความเป็นจริงในการใช้งาน
  
ทุกระบบเชื่อมโยงถึงกัน
-โปรแกรมมีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ อย่างอัตโนมัติ
-ลดการซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล
-สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดในการบันทึกเอกสารได้ง่าย
-พิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว
 
กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารเอง หรือจะให้เรียงแบบอัตโนมัติก็ได้
-เลือกรูปแบบของเลขที่เอกสารได้หลายแบบ
-ใส่เลขที่เอกสารใหม่ต่อจากใบล่าสุดให้อัตโนมัติ และขึ้นต้นใบที่ 1 ใหม่ของทุกเดือน
-แยกประเภทเอกสารตามการใช้งาน
-สามารถใช้เลขที่เอกสารแบบรวมโดยไม่ต้องแยกย่อย
  
การนำส่งภาษี เป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้ว
-พิมพ์ รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย  และภพ.30 จากโปรแกรมได้ทันที
-พิมพ์ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ ภงด.3 และ ภงด.53 ได้ทันที ตรงตามแบบกรมสรรพากร
  

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 157,051