โปรแกรม Express ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

รายละเอียด กำหนดการเข้าอบรม หลักสูตรครึ่งวัน

สถานที่จัดการอบรม : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปณัฐติยาเทรนนิ่ง แอนด์ ลอว์

 

 เวลา   เนื้อหา   วิทยากร 
08.00 - 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 - 10.30 ความรู้เรื่องภาษี หัก ณ ที่จ่าย อ.ณัฐ ลำดวนหอม
10.30 - 10.45 พักเบรก รับประทานของว่าง  
10.45 - 12.00 ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมฯ Express ในการทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย อ.ณัฐ ลำดวนหอม

 


* ราคาค่าอบรม ท่านละ 1,500 บาท รับไม่เกิน 100 ท่าน + รวมอาหารว่าง

* แสดงบัตรนักศึกษา ส่วนลด 30%

* แสดงบัตรสมาชิก ส่วนลด 20%


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 156,049