ความรู้พื้นฐานโปรแกรม Express

รายละเอียด กำหนดการเข้าอบรม หลักสูตรครึ่งวัน

สถานที่จัดการอบรม : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปณัฐติยาเทรนนิ่ง แอนด์ ลอว์

 

 เวลา   เนื้อหา   วิทยากร 
08.00 - 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 - 10.30 ความรู้ขั้นต้นในการใช้โปรแกรมคอมฯ Express ในการจัดทำบัญชี อ.ณัฐ ลำดวนหอม
10.30 - 10.45 พักเบรก รับประทานของว่าง  
10.45 - 12.00 ความรู้ขั้นต้นในการใช้โปรแกรมคอมฯ Express ในการจัดทำบัญชี (ต่อ) อ.ณัฐ ลำดวนหอม

 

 

* ราคาค่าอบรม ท่านละ 1,500 บาท รับไม่เกิน 100 ท่าน + รวมอาหารว่าง

* แสดงบัตรนักศึกษา ส่วนลด 30%

* แสดงบัตรสมาชิก ส่วนลด 20%

#1 โดย: Ac [IP: 118.173.57.xxx]
เมื่อ: 2016-09-28 15:48:05
TEST

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 156,049