ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 สาระต้องรู้ กับ สมุห์ณัฐ ตอนนี้เสนอเรื่อง ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 


            ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องหัก มีดังต่อไปนี้ ค่าเช่าหัก 5% , ค่าโฆษณาหัก 2%, ค่าขนส่งหัก 1% , ค่ารับเหมาก่อสร้าง ค่าจ้างทำของ ค่าโทรศัพท์ ค่าแรงเหมา ค่าบริการซักรีดผ้า ค่าซ่อมแซม ค่าบริการอื่นๆ หัก 3% ซึ่งหักยอดก่อน Vat นะครับ บุคคลธรรมดา ยื่นแบบ ภงด.3  นิติบุคคล ยื่นแบบ ภงด.53 เงินปันผลจากนิติบุคคล คนไทย 10% ต่างชาติ 15% ยื่นแบบ ภงด.2 เงินส่วนแบ่งกำไรของ หสม. หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่มีการหัก ณ ที่จ่าย แต่ผู้รับต้องไปคำนวณรวมในการยื่น ภงด.94 หรือ ภงด.90

ส่วนเงินเดือน นำยอดไปคำนวณอัตราก้าวหน้า ได้ยอดเท่าไหร่ ค่อยหักนำส่งเป็นรายเดือน  ยื่นแบบ ภงด.1

Visitors: 147,158