การยื่นงบนิติบุคคลกับกรมสรรพากร

  สาระต้องรู้ กับ สมุห์ณัฐ เสนอเรื่อง การยื่นงบนิติบุคคลกับกรมสรรพากร 


ยื่น ภงด.51 หรือภาษีกลางปี มี 2 ลักษณะ คือยื่นงบจริงกับประมาณการยื่นภายใน 2 เดือน นับจาก 6 เดือน สำหรับรอบปกติ คือ มกราคม ถึง มิถุนายน ยื่นภายใน 31 สิงหาคม

*ถ้ายื่นทางอินเตอร์เนต บวกอีก 8 วัน

ยื่น ภงด.50 หรือภาษีสิ้นปี ประกอบด้วย งบที่ผู้สอบบัญชีรับรอง และมีการกรอกแบบ ภงด.50 ยื่นภายใน 150 วัน นับจากปิดรอบบัญชี

*ถ้ายื่นทางอินเตอร์เนต บวกอีก 8 วัน

ยื่นกระดาษ ณ สรรพากรอำเภอเท่านั้น ส่วนยื่นผ่านทางอินเตอร์เนต ชำระเงินได้ที่ ธนาคาร หรือ เคาเตอร์เซอร์วิส ก็ได้ครับ

Visitors: 150,529