ภาษีซื้อต้องห้ามที่สำคัญ

 สาระต้องรู้ กับ สมุห์ณัฐ เสนอเรื่อง ภาษีซื้อต้องห้ามที่สำคัญ 

 

ภาษีซื้อต้องห้ามที่สำคัญ มีดังนี้

      1.ใบกำกับภาษีบิลน้ำมัน ที่ไม่ระบุทะเบียนรถในบิล

      2.ใบกำกับภาษีซื้อรถ ค่าซ่อมรถ หรือค่าประกันภัย ค่าน้ำมัน สำหรับรถเก๋ง หรือรถยนต์ไม่เกิน 10 ที่นั่ง

      3.ใบกำกับภาษี ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ที่ไม่ได้ระบุชื่อกิจการ ถึงแม้จะมีสัญญาเช่าก็ตาม ถ้าอยากเคลมได้ ต้องแจ้ง การประปา การไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์ เพื่อลงผู้จ่ายในใบกำกับภาษีด้วยเท่านั้นจึงจะเคลมได้ครับ

      4.ใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นใบกำกับภาษีปลอมนะครับ

      5.ใบกำกับภาษีที่มีการระบุชื่อที่อยู่ไม่ตรงกับกิจการเราหรือมีการลบแก้ไขยอดเงิน

      6.ใบกำกับภาษี ที่ไม่ตรงกับกิจการของบริษัท เช่น ขายน้ำยาเคมี แต่ เอาบิลเหล็กมาเคลม เป็นต้น

      7.ใบกำกับภาษี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ เช่น อาหารรับรองแขกของบริษัท เป็นต้น

Visitors: 156,054