การยื่นงบนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจ

    สาระต้องรู้ กับ สมุห์ณัฐ ตอนนี้เสนอเรื่อง การยื่นงบนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจ 

 

การยื่นงบนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจ ต้องยื่น ดังนี้

     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยื่นงบภายใน 5 เดือน ถ้าติดวันสุดท้ายเป็นวันเสาร์เลื่อนเป็นวันจันทร์

บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ยื่นงบภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมสามัญประจำปี การประชุมภาษีซื้อรอบปกติ หรือสิ้นปี ต้องยื่นภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป ยื่นงบช้าสุดภายใน 31 พฤษภาคม ติดวันสุดท้ายเป็นวันเสาร์เลื่อนเป็นวันจันทร์

สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้น ระเบียบยื่นภายใน 14 วัน คิดจากวันประชุมสามัญประจำปี แต่ทางกรมอนุโลม ให้ยื่นพร้อมงบได้

สำคัญมากอีกเรื่อง กรมพัฒนาธุรกิจไม่รับงบกระดาษอีกต่อไป จะใช้ยื่นแบบทางอินเตอร์เนต หรือ อี-ฟิลลิ่ง เท่านั้น

Visitors: 150,527