ท่านจะได้รับอะไรบ้างในการใช้บริการ

ท่านจะได้รับอะไรบ้างในการใช้บริการที่ปณัฐติยา คลินิกธุรกิจ

    1.งบการเงินที่ผู้สอบรับรอง

    2.การได้คำปรึกษา ที่จริงใจจากสมุห์บัญชี ทั้งในเรื่องการจัดการบัญชี และ เรื่องอื่นๆ เช่น แผนธุรกิจเพื่อการกู้เงินจากธนาคาร

    3.อบรมเทคนิคการทำบัญชี บริการภายในองค์กร ให้ฟรี

    4.ตรวจและนำส่ง ภงด.3 53 ภงด. 50 51 ประกันสังคม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ความจริงใจมีให้เสมอ ตลอดเวลา เมื่อเลือกใช้บริการ ปณัฐติยา คลินิกธุรกิจ

Visitors: 150,527